Transport av vindmøller til Harbakfjellet vindpark 2020.