Kart Storheia Vindpark (Fosen Vind)

Storheia vindpark blir den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som blir påbegynt.

Vindparken plasseres vest for Fylkesvei 715, om lag 5 km sør for Årnes i Åfjord.

Planområdet ligger i kommunene Åfjord og Bjugn i Trøndelag (Fosen Vind).

Storheia Vindpark

Produksjon (GWh) 1000
Installert effekt (MW) 288
Byggestart 2016
Turbinmontasje 2019
Idriftsettelse 2019
Vindturbiner 80
Veier, adkomst pluss interne (km) 62
Kommuner: Åfjord og Bjugn

(Fosen Vind)