I 2018 bygger vi Fornybarsenteret hvor vi knytter industri, småbedrifter, gründere, FoU og undervisning tett sammen i et utviklingsmiljø. Leietakere i bygget blir Fosen Vind/Statkraft, TrønderEnergi og Fosenkraft. Bygget vil også bli tilrettelagt for gründere samt studentmiljø fra videregående og høyskole.

Foto: 03-05-18

Fornybarsenteret 03-05-18
Fornybarsenteret 03-05-18