Kart Kvenndalsfjellet VIndpark (Fosen Vind)

Kvenndalsfjellet vindpark er lokalisert i et fjellområde ca 6 km nordvest for Årnes i Åfjord kommune i Trøndelag (Fosen Vind).

Kvenndalsfjellet Vindpark

Produksjon (GWh) 360
Installert effekt (MW) 100,8
Byggestart 2018
Turbinmontasje 2020
Idriftsettelse 2020
Vindturbiner 28
Veier, adkomst pluss interne (km) 24
Kommune: Åfjord

(Fosen Vind)