Søk med nøkkelord

You are here:
< Tilbake

Fornybar.no:

Solenergi

Solen er forutsetningen for livet slik vi kjenner det på vår planet. Med unntak av dyp geotermisk energi og tidevann, er solenergi drivkraften bak alle andre fornybare energikilder. Også de fossile energibærerne er lagret solenergi. 

Solenergi er en tilnærmet utømmelig energikilde. Utfordringen har vært å finne effektive måter/løsninger for å utnytte solenergien.

Les artikkel:
//www.fornybar.no/solenergi/ressursgrunnlag