Søk med nøkkelord

You are here:
< Tilbake

Regjeringen.no:

Klima

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

Les mer:
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/id1307/

Previous Internasjonale klimaforhandlinger (regjeringen.no)