Søk med nøkkelord

You are here:
< Tilbake

Regjeringen.no:

Internasjonale klimaforhandlinger

FNs klimakonvensjon (United Nations Framework Convention on Climate Change) ble vedtatt i 1992. Den utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid. Forhandlingene under konvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). På partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og der forhandler de på vegne av sine land.

Les artikkel:
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/internasjonale-klimaforhandlinger/id2440864/

 

Previous FNs klimapanel – IPCC (miljodirektoratet.no)
Next Norges klimapolitikk (regjeringen.no)