Søk med nøkkelord

You are here:
< Tilbake

Fornybar.no:

Bioenergi

Bioenergi er et samlebegrep for utnyttelse av biomasse til energiformål.

Biomasse er organisk materiale. I første rekke er biomasse plantemateriale fra skog og landbruk, men det omfatter også alle grønne planter til havs (akvatisk biomasse). Avfallsprodukter som er laget av biomasse, som for eksempel trematerialer, papir og papp, kan også betegnes som bioenergi når de gjenvinnes og omdannes til varme og strøm i forbrenningsanlegg.

Det vanligste bruksområdet for bioenergi er produksjon av varme. Det er også mulig å produsere elektrisk kraft, flytende biodrivstoff, biogass og hydrogen fra biomasse. Bioenergi er den eldste energikilden, og er blitt brukt til varme og matlaging i alle tider. I dag er det fortsatt den viktigste energikilden for minst halvparten av verdens befolkning.

Les artikkel:
//www.fornybar.no/bioenergi/ressursgrunnlag