Søk med nøkkelord

You are here:
< Tilbake

1. Global oppvarming
Økning i den globale gjennomsnittstemperaturen.

2. Togradersmålet
Mål om begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til 2 grader over nivået i 1870 ( førindustrielt nivå ).

3. Klimaendring
Variasjon i gjennomsnittsværet over tid.

4. Det grønne skiftet
En endringsprosess som handler om å øke verdiskapingen med mindre samlet miljøpåvirkning og utslipp.

Les artikkel på NHO sine sider:
https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Energi-og-klima/10-begreper-du-ma-kunne-nar-du-snakker-om-gront-skifte/

Next Grønt skifte – klima- og miljøvennlig omstilling (regjeringen.no)