• Har du en forretningsidé som bygger på det grønne skiftet?

  • Kan du tenke deg å flytte din virksomhet til Åfjord?

  • Mangler du lokaler eller tomt?

Kontakt oss:

FORNYBARSENTERET
Daglig leder: Rolf Øia – Tlf: 920 12 710 – E-post: post@fornybarsenteret.no