• Har du en forretningsidé som bygger på det grønne skiftet?

  • Kan du tenke deg å flytte din virksomhet til Åfjord?

  • Mangler du lokaler eller tomt?

Kontakt oss:

Fornybarsenteret
v/ Hilde Haugdahl Humstad

E-post: hilde.haugdahl.humstad@afjord.kommune.no

Tlf: 909 45 914