Transport av vindmøller til Harbakfjellet, Åfjord (Trøndelag)

Transport av vindmøller til Harbakfjellet, Åfjord (Trøndelag)

Transport av trafo fra Monstad Havn (Åfjord kommune) til Hofstad trafostasjon (Roan kommune)

Transport av trafo fra Monstad Havn (Åfjord kommune) til Hofstad trafostasjon (Roan kommune).

Ankomst første vindmøller til Monstad Havn, Åfjord (Fosen)

Ankomst første vindmøller til Monstad Havn, Åfjord (Fosen) - mars 2018.

Transport reaktor Monstad Havn - Hofstad

Statnett transport reaktor Monstad Havn - Hofstad (Åfjord/Roan kommuner), Trøndelag.

Lossing av første vindmøller på Monstad Havn

Lossing av første vindmøller på Monstad Havn - mars 2018.

Turbintransport Monstad havn - Roan vindpark

Turbintransport Monstad havn - Roan vindpark, april 2018.

Transport fra Monstad Havn til Roan vindpark 9. april 2018

Transport fra Monstad Havn til Roan vindpark 9. april 2018.

Transporter til Roan Vindpark - april 2018

Transporter til Roan Vindpark - april 2018

Transport vindmøller mai 2018

Transport vindmøller fra Monstad havn til Roan vindpark. Mai 2018

Transport fra Monstad havn - mai 2018

Transport fra Monstad havn til Roan vindpark - mai 2018.

Transport til Roan Vindpark, mai 2018

Transport til Roan Vindpark, mai 2018.

Fornybarsenteret og Monstad Havn Åfjord, okt 2018

Fornybarsenteret og Monstad Havn Åfjord, okt 2018

Fornybarsenteret Åfjord, okt 2018

Transport vinger til Roan vindpark 2018

Transport vinger til Roan vindpark 2018

Monstad havn, Åfjord (Trøndelag) des 2018

Monstad havn, Åfjord (Trøndelag) des 2018