3) 23 studenter fra NTNU fikk se noen av de 71 turbinene i Roan vindpark

Foto: 23 studenter fra NTNU fikk se noen av de 71 turbinene i Roan vindpark

Studerer bærekraftig energi for framtida

3 års studenter elektro

En 3. års studentgruppe fra NTNU (bachelor elektro, studieretning elkraftteknikk) besøkte nylig Roan vindpark. Dette for å se dimensjoner og tekniske detaljer på anlegget. De 23 studentene fra denne linja går typisk ut i jobber i selskaper som driver med installasjon, kraftproduksjon og entreprenørvirksomhet.

Fagkompetanse til vindparkene

-Vi har som mål å skape en arena for utvikling gjennom tett samarbeid med NTNU, industri og offentlig virkemiddelapparat, sier Rolf Øia (dgl. leder i Åfjord Utvikling). -Gjennom Fornybarsenteret på Monstad havn satser vi på bachelor prosjekt for studentgrupper allerede vinteren 2019.

-Kontakten mot studentmiljøet ved NTNU er viktig for fremtidig fagkompetanse til vindparkene og nye etableringer innen fornybar sektor.

Positive i møte med studenter

-Denne turen ligger nært opptil den kjernekompetansen studentene skal tilegne seg, sier Ola Furuhaug (høgskolelærer NTNU, Institutt for elkraftteknikk). -Studentene møter miljøer helt fra det høyeste nivået på trafostasjoner ned til solcelleinstallasjon på enebolig. På Brekstad og Selva var vi innom den marine delen.
-De bedriftene vi har møtt har vært veldig positive til å ta imot studentene våre! sier Ola Furuhaug.

Systemforståelse

-Installasjonene startet i mai i år, fortalte Terje Olsen (prosjektleder Roan vindpark). – Alle delene på alle vindmøllene var ferdig løftet opp 13. august.
-Fremtidige arbeidsfolk trenger teknisk kompetanse og systemforståelse, sier Kåre Borgund (Statkraft). -Statkraft bruker mange fagansvarlige på ulike områder. Prosjektledelse vil også være aktuelt arbeidsområde for fremtidige arbeidstakere.
Studentene fikk se noen av de 71 turbinene i Roan vindpark i skodde og regn. Været var på vindmøllenes side da det blåste friskt.

Fosen Rundt

Besøket i Roan vindpark var ledd i en 3 dagers rundtur i Trøndelag. Før dette hadde de vært hos Elpro Solutions AS, Clean Marine Switchboards, Fosen Kraft Installasjon og Panasonic og TrønderEnergi. Etter besøket i Roan gikk turen videre til Steinkjer for å besøke en transformatorfabrikk.