Monstad kai er etablert for å håndtere utbyggingen av Roan, Storheia, Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindparker på Fosen. Kaien vil også i driftsperioden ha nytte for vindparkene, men vil i tillegg gi mulighet for ytterligere lokal næringsutvikling (Fosen Vind).