Filmklipp fra Åpen Dag i Roan vindpark 29. august 2018

Det var guidet tur opp Tostendalen, over Haraheia og gjennom vindparken. Stopp ved en av turbinene hvor Geir Fuglseth, Statkraft  (kommunikasjonsansvarlig på anlegget) orienterte om vindparkene.  Produksjonen fra 6 av vindmøllene i 1 år tilsvarer kraftmengden til Åfjord/Roan samlet i 1 år.

Roan vindpark vil når den står ferdig være Norges største på det tidspunkt (71 turbiner). Siden oppstarten i 2016 er det anlagt 70 km med veger, to servicebygg og transformatorstasjoner. I perioden mai til august 2018 gikk det ca. 700 større transporter fra Monstad kai i Åfjord til Roan vindpark.

Vestas har levert turbinene og vil drifte parken de to første årene. Statkraft har ansatt ti driftsoperatører. Etter 6 mnd med opplæring i Danmark er de nå på plass i Roan.

Informasjon om vindparkene:
www.fosenvind.no