Transport vindmøller 2020

2021-03-03T22:20:11+01:00

Transport av vindmøller til Harbakfjellet vindpark 2020.