Hva er Fornybarsenteret?

Norges nye kraftsentrum for grønn energi – Åfjord

I Åfjord kommune på Fosen i Trøndelag bygges Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Dette gir regionen store muligheter til å ta en posisjon i spennende fremtidsnæringer knyttet til fornybar energi

Fornybarsenteret

I 2018 bygde vi Fornybarsenteret hvor vi knytter industri, småbedrifter, gründere, FoU og undervisning tett sammen i et utviklingsmiljø. Leietakere i bygget er Fosen Vind/Statkraft, TrønderEnergi og Fosenkraft. Bygget er også tilrettelagt for gründere samt studentmiljø fra videregående og høyskole.

Norges nye kraftsentrum for grønn energi – Åfjord

I Åfjord kommune på Fosen i Trøndelag bygges Europas største landbaserte vindkraftanlegg. Dette gir regionen store muligheter til å ta en posisjon i spennende fremtidsnæringer knyttet til fornybar energi

Fornybarsenteret

I 2018 bygde vi Fornybarsenteret hvor vi knytter industri, småbedrifter, gründere, FoU og undervisning tett sammen i et utviklingsmiljø. Leietakere i bygget er Fosen Vind/Statkraft, TrønderEnergi og Fosenkraft. Bygget er også tilrettelagt for gründere samt studentmiljø fra videregående og høyskole.

Studentmiljø

Fornybarsenteret skal bli en attraktiv arena for fremtidens studenter innen fornybare fag. Videregående og høyskolestudenter skal finne vår region attraktiv til sine studentoppgaver gjennom tilrettelagt studentlab, positive industriaktører og utviklingsmiljø i en fremtidsnæring.

Fornybarsenteret - Åfjord og Roan

Fornybarsenteret – Industriell knoppskyting

Fornybarsenteret vil i tillegg til vindkraft få en stor faglig rekkevidde og bli et senter for industriell knoppskyting innen mange fagfelt; Alle bransjer som er opptatt av bærekraft kan tilknyttes senteret, det være seg leverandører til fornybar energi, annen industri innen fornybare og bærekraftige løsninger og ikke minst gi gründere muligheten til å jobbe i et utviklingsorientert miljø. Fornybarsenteret er plassert strategisk på Monstad havn. Dette gir nærhet til kyst, dypvannskai og store industriareal.

Interessert i å få vite mer om muligheter for bedriftsetablering?

Kontakt oss:

Hilde Haugdahl Humstad

E-post: hilde.haugdahl.humstad@afjord.kommune.no

Tlf: 909 45 914

Utbyggingstrinn

Følg oss på sosiale media: