Reise og transport (framtiden.no)

2018-01-09T16:24:49+01:00

Transport og reiser står for rundt 15 % av klimagassutslippene. […]