Søk med nøkkelord

You are here:
< Tilbake

Et batteri kan omdanne kjemisk energi direkte til elektrisk energi via en elektrokjemisk oksidasjon-reduksjon (redoks) reaksjon. Denne typen reaksjoner innebærer overføring av elektroner fra et materiale til et annet, og i batteriet sørger vi for at denne elektronstrømmen går gjennom en ytre krets slik at vi kan utnytte den. Den drivende kraften i prosessen er graden av edelhet til stoffene som er kapslet inn i batteriet.

Les artikkelen:
//www.fornybar.no/andre-teknologier/elektrisitetslagring/batterier