Utbygging av Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker

Status Johs.J.Syltern og Nettpartner blir ferdig med all infrastruktur som veier og linjer innen utgangen av april. Da gjenstår bare noe opprydding og arrondering. Alt er derfor klart for montering av 30 turbiner på Harbaksfjellet og 27 turbiner på Kvenndalsfjellet.